Najlepszy szpital w Giżycku

Ćwiczenia zdarzenia masowego

W dniu 18 września 2014 roku Szpital Giżycki zorganizował symulację zdarzenia masowego.

Scenariusz obejmował wypadek samochodowy na obwodnicy Giżycka, w którym ucierpiało około 30 osób.

Do SOR-u trafiło 12 pacjentów:

  • 6 osób w stanie czerwonym – ciężko rannych, znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu życia, wymagających natychmiastowych działań w celu ratowania ich życia,
  • 2 osoby w stanie żółtym – z łagodniejszymi obrażeniami, potrzebujące pomocy w ciągu kilku godzin,
  • 4 osoby w stanie zielonym – rannych, którym należy udzielić pomocy, przy czym u jednej z nich stan zdrowia pogorszył się w trakcie obserwacji i zarządzono przeprowadzenie szybkich badań.

Podczas symulacji jedna osoba (uczestnik niebiorący udziału w wypadku) została skierowana jako pacjent na własne żądanie do Izby Przyjęć, skarżąc się na silne bóle w klatce piersiowej i utratę przytomności, z podejrzeniem zawału serca.

W trakcie symulacji można było ocenić, czy opracowana przez Szpital procedura postępowania w przypadku zdarzeń masowych jest prawidłowo ustalona, jak szybko personel reaguje na wezwanie i czy zaplanowana liczba personelu jest wystarczająca.

Warto zaznaczyć, że oprócz symulacji Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmował faktycznych pacjentów wymagających interwencji medycznej.

Symulacja oraz codzienne funkcjonowanie szpitala przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Ten stan osiągnięto dzięki zaangażowaniu uczniów i personelu pedagogicznego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, a także ogromnemu zaangażowaniu personelu medycznego Szpitala Giżyckiego.

Chcielibyśmy podziękować Dyrektorowi Szkoły Policealnej – Medyka w Giżycku za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu opisanej symulacji. Uczniowie, którzy pełnili rolę poszkodowanych, byli wspaniali.

https://www.skupauta.pl/skup-aut-warszawa/

Akcja ratunkowa

Ruszamy z akcją Najlepszy szpital. Giżycko. Na przykładzie tego szpitala chcemy pokazać, że zmiany są możliwe! Szpital może stać się miejscem przyjemnym dla pacjenta, bo to właśnie pacjent jest najważniejszy.

Podoba Ci się to, co robimy?
Kliknij, jeśli chciałbyś, żeby podobne zmiany
zaszły też w szpitalu w Twojej miejscowości.

Podziękowania od pacjentek szpitala w Giżycku